GOST R ja EAC sertifiointi - Markinvest Oy

fi flag en flag se flag in link in link fb link

Vi accepterar inte Rysslands fientlighet i Ukraina. Vi hjälper finländarna att överleva efter bästa förmåga.


UkrSEPRO certifikat Ukraina

 

Den UkrSEPRO –certifikat bevisar att produkterna överensstämmer med standarder och tekniska bestämmelser som krävs av regeringen i Ukraina.

Det finns produkter som kräver obligatorisk UkrSEPRO certifiering. Det är inte möjligt att exportera och distribuera dem utan UkrSEPRO -certifikatet.

Det finns också frivilliga UkrSEPRO intyg som ger större prestige för importerade varor till Ukraina. Tack detta intyg kommer ukrainska kunder att få större förtroende för era produkter.

UkrSEPRO -certifikat för enskild leverans:

UkrSEPRO certifikat för en enskild leverans är giltig bara en enskild leverans av varor och det gäller vissa leverantör och mottagaren av varorna. Certifikat kan beviljas på grundval av dokumentation. Om företaget har ISO 9000 certifikatet eller det ryska GOST-R certifikatet, underlättar det att få UkrSEPRO certifikatet.

UkrSEPRO -certifikat för 1 år serieproduktion:

UkrSEPRO certifikat för 1 år serieproduktion ges på grundval av teknisk dokumentation. Stickprov är ibland nödvändigt, men tillverkningskontroll krävs vanligtvis inte. Om företaget har ISO 9000 certifikatet eller det ryska GOST-R certifikatet, underlättar det att få UkrSEPRO certifikatet.

UkrSEPRO -certifikat för 2 år serieproduktion:

UkrSEPRO certifikat för 2 år serieproduktion beviljas på grundval av dokumentation. Tillverkningskontroll och stickprov krävs ibland. Om företaget har ISO 9000 certifikatet eller det ryska GOST-R certifikatet, underlättar det att få UkrSEPRO certifikatet.

UkrSEPRO -certifikat för 3 år serieproduktion:

UkrSEPRO certifikat för 3 år serieproduktion ges på grundval av dokumentation. Tillverkningskontroll och stickprov krävs vanligtvis. Om företaget har ISO 9000 certifikatet eller det ryska GOST-R certifikatet, underlättar det att få UkrSEPRO certifikatet.

UkrSEPRO -certifikat för 4 eller 5 år serieproduktion:

UkrSEPRO certifikat för 4 eller 5 år serieproduktion beviljas på grundval av teknisk dokumentation, stickprov och tillverkningskontroll. Om företaget har ISO 9000 certifikatet eller det ryska GOST-R certifikatet, underlättar det att få UkrSEPRO certifikatet.

Hygiencertifikat (Sanitära-Epidemiologisk Konklusion)

Hygiencertifikat är en officiell bekräftelse på att produkterna är säkra för människors hälsa. Det är nödvändigt att bekräfta om produkten kräver certifiering.

Den Sanitära-Epidemiologisk Konklusion kan göras på grundval av:

       - Sökandes handlingar: Provningsrapporter, produktspecifikationer, materials kemiska sammansättning osv.
       - Stickprovskontroller som utförs av laboratoriet ackrediterats av Federal Inspektion Service för Skydd av Konsumenternas Rättigheter och Mänsklig Välfärd.

Hygiencertifikats giltighet beror på UkrSEPRO certifikats giltighet.
(1, 2 … eller 5 år)

Hygiencertifikat för 3 år:

Om ett företag behöver bara ett hygiencertifikat utan UkrSEPRO certifikat, är hygiencertifikats giltighet 3 år. Hygiencertifikatet för 3 år beviljas på grundval av dokumentation och stickprov.


Du kan ta kontakt med oss eller skicka en offertförfrågan
Mer om certifiering på engelska >

Ni ska säkerställa att ni kan föra in sina varor in på Rysslands och Tullunionens territorium. I "MarkInvest Oy" kommer du att få alla dem nödvändiga certifikat för export till Ryssland och Tullunionens territorium: till Ukraina, Vitryssland och Kazakstan.
«Markinvest OY» är ett medlemföretag i affärsrådgivningsförening (LJK). LJK rådgivare följer de internationella etiska regler och överenstämmer med de höga krav på erfarenhet och lärande. LJK medlemmar övervakas av etisk kommitté.
MarkInvest Oy Puh. (03) 752 1810
Karjalankatu 35 A, 15150 Lahti, Finland

KONTAKT
Markinvest Oy
t. +358 3 752 18 10
pekka.peltonen(at)gost-r.fi

Nyheter

gost-r venäjän vaakuna venajän lippu

GOST R ja EAC sertifiointi - Markinvest Oy © 2024
Powered by GetSimple
Lahden Verkkopalvelu Oy