GOST R ja EAC sertifiointi - Markinvest Oy

fi flag en flag se flag in link in link fb link

Vi accepterar inte Rysslands fientlighet i Ukraina. Vi hjälper finländarna att överleva efter bästa förmåga.


EaEU-certifikat

EaEU – certifiering; Den Eurasiska Tullunionen EaEU mellan Ryssland, Belarus (Vitryssland), Kazakstan, Kirgizistan, Armenien

Den Eurasiska Tullunionen EaEU är bildad mellan Ryssland, Belarus (Vitryssland), Kazakstan, Kirgizistan, Armenien. Certifieringen
överensstämmer med EaEU:s riktlinjer, regler och standarder för certifiering och sådana direktiv eller förordningar som gäller i länder – dess medlemmar. Vid certifikatens godkännande av Ukraina har särskilda avtal ingåtts mellan Ukraina och länder - medlemmar i Den Eurasiska Tullunionen EaEU.
Tullunionen EACU:s certificatmärke - EAC, EAC Ex (Eurasian Conformity — Eurasisk överensstämmelse). Ibland är det fråga om ett TR CU — certifikat vad underförstår detsamma.

Läs mer om sertifieringstjänsterna > https://www.markinvest.eu/sv/certifiering/

Pris på EaEU:s certifikat och frist för att förbereda och legalisera dem.

EaEU: s certifikaten har inget bestämt pris. Priset på certifikatet beror på och påverkas av många faktorer, däribland själva produktionen och dess bestämmelse, nödvändighet för att genomföra analys av dessa produkter och testa dem, nödvändighet för att registrera, t ex. statlig registrering, andra certifikat, erhållande av brandcertifikat (certifikat för brandsäkerhet) och en type av certifikat som man ansöker om att få utfärdat.

En frist därinom certifikatet förberedas, legaliseras och utfärdas beror på övannämnda faktorer. Som regel utfärdas certifikatet inom 2-3 veckor.

För att analysera om det finns en nödvändighet för att legalisera och motta certifikatet, vilket är ett pris på certifiering och för att bestämma en frist som krävs för att legalisera sådana certifikat kräver vi följande information:
- uppgifter om produkter och deras bestämmelse/användning
- ett reklamhäfte som beskriver din motsvarande vara eller produkt och/eller instruktioner för dess användning
- CN-nummer (tullnummer)
- ett bolags andra certifikat samt certifikat för produkter och varor

Nationella certifikat, Ryssland, Belarus (Vitryssland), Kazakstan, Kirgizistan, Armenien och Ukraina.

Tullunionens regler är dominerande över bestämmelser och förordningar för certifiering, godkända i särskilda länder. I så fall om Tullunionen har inga egna instruktioner eller riktlinjer för att certifiera, måste man iaktta nationella instruktioner och riktlinjer för att certifiera produkter och varor.

«Markinvest» handler enligt ett princip av ”ett gemensamt fönster”. Utom optimalla lösningar vill våra certifieringskunder få en redogörelse om alla nödvändiga dokument och handlingar, testanalyser och alla andar nödvändiga tillstånd och certifikat.

Certifieringstjänsten ”Markinvest”, som utför konsulttjänster, ska garantera och ge hjälp vid upprättning och legalisering av nödvändiga dokument enligt GOST R (Statliga standarder i Ryssland) R, GOST K (Statliga standarder i Kazakstan), UkrSEPRO (Det Ukrainska nationella systemet för certifiering) och BelST (Det Nationella systemet för certifiering i Republiken Belarus (Vitryssland)), organiserar genomförande av tester och analyser, upprättande av protokoller, prövning och tillsyn av produktionsverksamneter och fabriker, samt kontrollerar hela certifieringsprocessen i enlighet med standarderna – GOST R, GOST K, UkrSEPRO och BelST.

EaEU-Tullunionens certifiering; Ryssland, Belarus (Vitryssland), Kazakstan, Kirgizistan, Armenien.

1. Sundhets- och miljökontroll samt statli registrering för varor och produkter.

Sundhets – och miljökonroll (analysering och prövning)
I överensstämmelse med Tullunionens avtal måste vissa varor och produkter bli underkastade sundhets- och miljökontroll (genom analysering och prövning).

Listan över produkter och varor som måste bli underkastade sundhets- och miljökontroll omfattar, t.ex:
- livsmedelsprodukter; varor för barn, olikartade material och ämnen, utrustning och stoff/materialier som kan bli användade för vattenförsörjning, vattenteknik, vattenledningssystem och på stationer för vattenrening; kosmetiska produkter och varor/medel för munhålans dagliga hygien, kemiska ämnen för industriella processer och produktar av petroleums/oljeprodukter;
- kemiska produkter och varor för hushållning och tvätt, plastfilm eller syntetiska material (plastmaterial), textil, material för sömnad och broderi (symaterial) o.a.

 

Statlig registrering, sundhets- och miljökontroll för varor och produkter.

För en viss del av varorna eller produkterna krävs Statlig Registrering (i statliga organisationer och myndigheter för sundhets- och miljökontroll för varor och produkter).

Listan över produkter och varor som måste bli underkastade sundhets- och miljökontroll och statlig registrering omfattar sådana artiklar som följs:
- mineralvatten, läskdrycker, öl, speciala livsmedelsprodukter såsom produkter för barn, de gravida och de matande mödrarna, diabetiker, biologiskt aktiva substanser och kosttillskott, kosmetiska varor och produkter, varor/medel för munhålans dagliga hygien, desificeringsmedel, antiseptika, kemiska ämnen/medel för tvätt och hushållning, ämnen och stoff som kan vara eventuelt färliga eller biologiska substanser, olikartade material, utrustning, system och installationer för drickvatten, varor och produkter för barns och fullvuxnas dagliga personliga hygien.

2. Obligatorisk bekräftande och legalisering av EaEU:s överensstämmelse, obligatorisk certifiering och deklarering.

Obligatorisk certifiering i Tullunionen (bekräftande av överensstämmelse med gällande krav). EaEU:s certifikat och deklarationer.


Inom Tullunionen finns det Den Allmänna Listan över produkter och varor som måste underkastas ett obligatoriskt bekräftande av överensstämmelse. Alla Tekniska Föreskrifter omfattar också listorna över produkter och varor, ett intyg om det obligatoriska bekräftandet av deras överensstammelse utfärdas i form av certifikaten, samt listor över produkter och varor, intyget om det obligatoriska bekräftandet av deras överenstammelse utfärdas i form av en deklaration.

Processen för att upprätta och legalisera deklationen är relativt simpel: förklararen deklarerar att produkter eller varor överensstämmer med krav, organisationen för certifiering kontrollerar dessa fakta och registrerar den övannämnda deklarationen. Uppgifter om denna deklaration som registrerats införs i Det Allmänna Registret för certifiering. På deklarationen måste finnas en stämpel av den motsvarande förklararen samt uppgifter om tillverkere.

Processen för att legalisering och erhållande av certifikaten förutser och omfattar som regel genomförande av prövning och ofta fabrikens eller produktionsverksamhetens revision (1-2 experter ska lära känna hur tillverkning och system för kvalitetsstyrning är organiserade där). Därefter certifikatet trycks/utfärdas av organisationen för certifiering och bekräftas av denna organisationens egna stämpel. Alltså tar organisationen för certifiering på sig ett stort ansvar.
Thus, the certification Uppgifterna om det utfärdade certifikatet inregistreras i Det Allmänna Registret för certifiering.

 

 

3. Export av livsmedelsvaror och produkter till Den Eurasiska Tullunionen EaEU mellan Ryssland, Belarus (Vitryssland), Kazakstan, Kirgizistan, Armenien

 

Rosselkhoznadzor, Den veterinära sundhetsexpertisen i Ryssland.
Man ges tillstånd att importera till Ryssland endast de produkter och varor som har producerats eller tillverkats på produktionsstationerna och i verkasamheterna som har erhållit godkännade från sidan av Rosselkhoznadzor och Rysslands organistion för veterinära sundhetsexpertisen.
Rosselkhoznadzor och Rysslands organisation för veterinära sundhetsexpertisen fattar beslutet om att godkänna de produktionsstationer och i verkasamheter som tillverkar fiskprodukter, kött, mjölk och kreatursfoder och ge dem tillstånd att uppfylla alla formaliteter som krävs för att legalisera och få dokument som ska ge dem rätt att exportera nämnda varor och produkter.

Föreskrifter och instruktioner som utfärdats av ”Evira” - bolaget för verksomhater, vilka tillverkar livsmedel, år 2014: ”Föreskrifter/instruktioner om exportering av fiskprodukter, kött och mjölkprodukter till Ryssland och Tullunionend länder”. Läsa>>

Export av livsmedelsvaror och produkter: EU:s sidor om Tullunionen mellan Ryssland, Belarus (Vitryssland) och Kazakstan kan du se här>>

 

Certifiering av livsmedel, bageri- och konditoriprodukter samt alkoholfria drycker.
Exportören eller den tillverkande organisationen måste kontrollera om det krävs att de certifierar sina produkter eller varor och vilka är handlingar eller åtgärder som måste företas av dem i samband därmed. T.ex, för att exportera alkoholfria drycker krävs statlig registrering och deklarering. 

 

«Markinvest Oy» är Er erfarna, tillförlitliga och sakkunniga partnern i Finland och Tullunionen (EaEU).

24-летний опыт работы «Markinvest Oy» har 24-årig arbetserfarenhet inom lösning av eventuella problem med certifiering i Finland och Ryssland. Vi legaliserar certifikat och kan hjälpa Er att uppfylla alla formaliteter inom certifiering. Legarisering utföras i ett samarbete med säkra certifieringsorganisationer och bolag samt kompetenta experter i Ryssland, Belarus (Vitryssland), Kazakstan, Armenien, Kirgizistan och Ukraina


Du kan ta kontakt med oss eller skicka en offertförfrågan
Mer om certifiering på engelska >

Ni ska säkerställa att ni kan föra in sina varor in på Rysslands och Tullunionens territorium. I "MarkInvest Oy" kommer du att få alla dem nödvändiga certifikat för export till Ryssland och Tullunionens territorium: till Ukraina, Vitryssland och Kazakstan.
«Markinvest OY» är ett medlemföretag i affärsrådgivningsförening (LJK). LJK rådgivare följer de internationella etiska regler och överenstämmer med de höga krav på erfarenhet och lärande. LJK medlemmar övervakas av etisk kommitté.
MarkInvest Oy Puh. (03) 752 1810
Karjalankatu 35 A, 15150 Lahti, Finland

KONTAKT
Markinvest Oy
t. +358 3 752 18 10
pekka.peltonen(at)gost-r.fi

Nyheter

gost-r venäjän vaakuna venajän lippu

GOST R ja EAC sertifiointi - Markinvest Oy © 2023
Powered by GetSimple
Lahden Verkkopalvelu Oy