GOST R ja EAC sertifiointi - Markinvest Oy

fi flag en flag se flag in link in link fb link

Vi accepterar inte Rysslands fientlighet i Ukraina. Vi hjälper finländarna att överleva efter bästa förmåga.


Deklaration, tillverkarens försäkran om överensstämmelse

Deklaration, tillverkarens försäkran om överensstämmelse

Deklaration, alltså tillverkarens försäkran om överensstämmelse har ersatt en del av den ryska GOST R (GOST-R certifikat) och TF (teknisk föreskrift) certifiering. Tillverkarens försäkran om överensstämmelse (föreskrift) baseras på den ryska regeringens förordningen att minska den obligatoriska GOST R och TR certifiering.

Idag, kräver många produkter obligatorisk försäkran. Intyget beviljas till exportörs ryska parten. Vid detta dekret av ryska regeringen vill man bl.a. flytta produktansvar till rysk importör och återförsäljare.

Deklarationsprocess och giltighet av deklaration

Deklarationsprocess liknar GOST R och TR certifieringsprocess. En deklaration kan vara giltigt för hela tillverkningstid av produkten, men GOST R deklaration 1-3 år och TR deklaration för 1-5 år.

Innan beviljandet av deklarationen måste det tillverkande företaget presentera:

  • - information om produkten, material, användning, bruksanvisning, modeller, osv.
  • - tillverkarens information, kontakter, andra certifieringar,
  • - uppgifter om sökanden
  • - brandintyg (brandcertifikat) om det behövs,
  • - sanitära-epidemiologisk kontrollintyg eller ett expertutlåtande, om det behövs, osv.

Deklarationen beviljas (undertecknas och dateras) av ryska certifieringsorgan. Underskrift och stämpel av den ryska parten ska också sättas till deklaration, alltså tillverkarens försäkran om överensstämmelse.

Den ryska parten skall presenteras till certifieringsorgan:

  • - bevis om tillhörelse till skattregistret
  • - intyg om statlig registrering
  • - statistisk kod
  • - bolagets bolagsordning (1..3 och sista sidan)
  • - samarbetsavtal

Deklaration krävs t.ex. av följande produkter till som man tidigare måste ansöka om GOST R-certifikat:

- drycker, mat, elektriska apparater, värmefönster, motoroljor, tallrikar, köksredskap, rengöringsmedel, målarfärger, pappersprodukter, osv.

Vanligtvis ansöker man om frivillig certifiering med deklaration, därför att detaljhandelskedjor vill uttryckligen ha "certifikat".

Markinvest Oy är en erfaren, pålitlig och kunnig partner i Finland

Markinvest certifieringstjänst har 20 års erfarenhet i certifieringsarbetet. Vi gör certifieringsamarbetet mellan sakkunniga certifieringsorgan och kvalificerade experter i Ryssland, Vitryssland, Kazakstan och Ukraina.

Markinvest ger en centraliserad certifieringstjänst till svensk exportföretag. Från Markinvest får exportör alla nödvändiga tullunionens, Rysslands, Kazakstans, Ukrainas och Vitrysslands certifieringar och godkännanden för export, försäljning och distribution.

Vi söker den optimala certifieringslösningen till vår kund.


Du kan ta kontakt med oss eller skicka en offertförfrågan
Mer om certifiering på engelska >

Ni ska säkerställa att ni kan föra in sina varor in på Rysslands och Tullunionens territorium. I "MarkInvest Oy" kommer du att få alla dem nödvändiga certifikat för export till Ryssland och Tullunionens territorium: till Ukraina, Vitryssland och Kazakstan.
«Markinvest OY» är ett medlemföretag i affärsrådgivningsförening (LJK). LJK rådgivare följer de internationella etiska regler och överenstämmer med de höga krav på erfarenhet och lärande. LJK medlemmar övervakas av etisk kommitté.
MarkInvest Oy Puh. (03) 752 1810
Karjalankatu 35 A, 15150 Lahti, Finland

KONTAKT
Markinvest Oy
t. +358 3 752 18 10
pekka.peltonen(at)gost-r.fi

Nyheter

gost-r venäjän vaakuna venajän lippu

GOST R ja EAC sertifiointi - Markinvest Oy © 2024
Powered by GetSimple
Lahden Verkkopalvelu Oy