GOST R ja EAC sertifiointi - Markinvest Oy

fi flag en flag se flag in link in link fb link

Vi accepterar inte Rysslands fientlighet i Ukraina. Vi hjälper finländarna att överleva efter bästa förmåga.


EAC-märket och dess användning

Certifierade produkter ska märkas med EAC-märket när de är avsedda för marknaderna i Eurasiska Tullunionen, dvs. Ryssland, Kazakstan, Belarus, Kirgizistan och Armenien.

EAC-märket på produkten eller dess förpackning visar att produkten har genomgått alla bedömningar av kravöverensstämmelse EAC, TR CU/TR EAEU och har beviljats certifikat, deklaration eller statlig registrering. 

EAC-märkningskrav i EAEU-länder

EAC-märket ska fästas synligt och permanent på produkten. Om märket inte kan fästas på själva produkten får det finnas i förpackningen. EAC-märket ska finnas i bruksanvisningen och andra dokument. 

EAC-märket kan placeras var som helst där dess läsbarhet är säkerställd under produktens hela livscykel.

Enligt de tekniska föreskrifterna TR CU och TR EAEU måste alla märkningar göras innan varorna övergår till fri omsättning, dvs. "före import" till EAEU-medlemsstaternas territorium.

Enligt beslut nr 711 av Tullunionens kommission har tillverkare och importörer av produkter rätt och skyldighet att märka produkterna med EAC-märke

Allmänna anvisningar om fastsättning av EAC-märket

Varje teknisk föreskrift innehåller anvisningar för hur EAC-märket ska fästas. Tumregel:

  • - förpackning, transportförpackning, transportskydd (plast, träförpackning m.m.) utsida
  • - typskylt, etikett eller liknande
  • - broschyr, tekniskt pass, bruksanvisning

                              

EAC-märke

EAC är en förkortning av Eurasian Conformity, Eurasisk överensstämmelse. En produkt som har EAC-märket anses vara säker för konsumenten.

Varje certifierad produkt måste märkas med EAC-märket. EAC-märket består av en kombination av bokstäverna ”E”, ”A” och ”C”.

Det finns inga närmare anvisningar om märkets storlek, men basstorleken ska vara minst 5 mm. Bokstäverna ska vara rätvinkliga och märket ska ha samma bredd

som höjd.

EAC-märket kan vara positivt eller negativt. I samtliga fall ska EAC-märket vara synligt för kunden vid köptillfället eller för myndighetspersonen vid införseln till Tullunionens område.

Inget annat märke eller bild får störa eller dölja EAC-märkets läsbarhet

                                          

EAC EX-märke

EAC EX-märket ska användas på produkter som regleras av förordningen TR CU 012/2011 om explosionsfarliga utrymmen, när EAC EX-intyg har beviljats.

Överträdelse av EAC-märkningen

Underlåtenhet att följa märkningsreglerna kan leda till administrativa åtgärder, böter och till och med beslagtagande av produkterna.

CE-märke och GOST R-certifikat ger inte rätt att använda EAC-märket.

De vanligaste överträdelserna av märkningsreglerna vid tullinspektioner är:

  • - avsaknad av obligatorisk EAC-märkning på varor
  • - märkning finns på förpackningen men inte på själva produkten
  • - EAC-märket på etiketten ser felaktigt ut (bokstäverna är suddiga, teckensnittet har en annan storlek, markeringen har brett ut sig ojämnt). 

LÄS MER:
Vad är EAC-märket och hur används det: markinvest.eu


Du kan ta kontakt med oss eller skicka en offertförfrågan
Mer om certifiering på engelska >

Ni ska säkerställa att ni kan föra in sina varor in på Rysslands och Tullunionens territorium. I "MarkInvest Oy" kommer du att få alla dem nödvändiga certifikat för export till Ryssland och Tullunionens territorium: till Ukraina, Vitryssland och Kazakstan.
«Markinvest OY» är ett medlemföretag i affärsrådgivningsförening (LJK). LJK rådgivare följer de internationella etiska regler och överenstämmer med de höga krav på erfarenhet och lärande. LJK medlemmar övervakas av etisk kommitté.
MarkInvest Oy Puh. (03) 752 1810
Karjalankatu 35 A, 15150 Lahti, Finland

KONTAKT
Markinvest Oy
t. +358 3 752 18 10
pekka.peltonen(at)gost-r.fi

Nyheter

gost-r venäjän vaakuna venajän lippu

GOST R ja EAC sertifiointi - Markinvest Oy © 2023
Powered by GetSimple
Lahden Verkkopalvelu Oy