GOST R ja EAC sertifiointi - Markinvest Oy

fi flag en flag se flag in link in link fb link

Vi accepterar inte Rysslands fientlighet i Ukraina. Vi hjälper finländarna att överleva efter bästa förmåga.


BelCT certifikat Vitryssland

 

BelCT är den nuvarande certifieringssystem i Vitryssland. (Motsvarande Rysslands GOST-R.) BelCT (Бел СТ) –certifikat krävs när tillverkare av varor är utländska företag och varor importeras till Vitryssland. BelCT certifikatet motsvarar utländska ISO 9000 –certifikaten. Certifikaten är obligatoriska för export till Vitryssland. Frivilliga BelST –certifikat används bara i inre marknaden.

BelCT -certifikat för enskild leverans:

BelCT certifikat för en enskild leverans är giltig bara en enskild leverans av varor och det gäller vissa leverantör och mottagaren av varorna. Certifikatet beviljas på grundval av dokumentation. Om företaget har ISO 9000 certifikatet eller det ryska GOST-R certifikatet, underlättar det att få BelCT certifikatet.

BelCT -certifikat för 1 år serieproduktion:

BelCT certifikat för 1 år serieproduktion ges på grundval av teknisk dokumentation. Stickprov är ibland nödvändigt, men tillverkningskontroll krävs vanligtvis inte. Om företaget har ISO 9000 certifikatet eller det ryska GOST-R certifikatet, underlättar det att få BelCT certifikatet.

BelCT -certifikat för 2 år serieproduktion:

BelCT certifikat för 2 år serieproduktion beviljas på grundval av dokumentation. Tillverkningskontroll och stickprov krävs ibland. Om företaget har ISO 9000 certifikatet eller det ryska GOST-R certifikatet, underlättar det att få BelCT certifikatet.

BelCT certifikat för 3 år serieproduktion:

BelCT certifikat för 3 år serieproduktion ges på grundval av dokumentation. Tillverkningskontroll och stickprov krävs vanligtvis. Om företaget har ISO 9000 certifikatet eller det ryska GOST-R certifikatet, underlättar det att få BelCT certifikatet.

BelCT -certifikat för 4 eller 5 år serieproduktion:

BelCT certifikat för 4 eller 5 år serieproduktion beviljas på grundval av teknisk dokumentation, stickprov och tillverkningskontroll. Om företaget har ISO 9000 certifikatet eller det ryska GOST-R certifikatet, underlättar det att få BelCT certifikatet.

Hygiencertifikat (Sanitära-Epidemiologisk Konklusion)

Hygiencertifikat är en officiell bekräftelse på att produkterna är säkra för människors hälsa. Det är nödvändigt att bekräfta om produkten kräver certifiering.

Den Sanitära-Epidemiologisk Konklusion kan göras på grundval av:

- Sökandes handlingar: Produktbeskrivning
- Stickprovskontroller
- Tillverkningskontroll

Hygiencertifikats giltighet är 1-5 år. Vanligtvis beviljas hygiencertifikatet för 3 år.


Du kan ta kontakt med oss eller skicka en offertförfrågan
Mer om certifiering på engelska >

Ni ska säkerställa att ni kan föra in sina varor in på Rysslands och Tullunionens territorium. I "MarkInvest Oy" kommer du att få alla dem nödvändiga certifikat för export till Ryssland och Tullunionens territorium: till Ukraina, Vitryssland och Kazakstan.
«Markinvest OY» är ett medlemföretag i affärsrådgivningsförening (LJK). LJK rådgivare följer de internationella etiska regler och överenstämmer med de höga krav på erfarenhet och lärande. LJK medlemmar övervakas av etisk kommitté.
MarkInvest Oy Puh. (03) 752 1810
Karjalankatu 35 A, 15150 Lahti, Finland

KONTAKT
Markinvest Oy
t. +358 3 752 18 10
pekka.peltonen(at)gost-r.fi

Nyheter

gost-r venäjän vaakuna venajän lippu

GOST R ja EAC sertifiointi - Markinvest Oy © 2023
Powered by GetSimple
Lahden Verkkopalvelu Oy