GOST R ja EAC sertifiointi - Markinvest Oy

fi flag en flag se flag in link in link fb link

Vi accepterar inte Rysslands fientlighet i Ukraina. Vi hjälper finländarna att överleva efter bästa förmåga.


GOST K certifikat Kazakstan

 

GOST K –certificat, intyg om överensstämmelse.

Det är ett uttalande om att de varor som anges i intyget överensstämmer med normerna för republiken Kazakstan (GOST) säkerhets- och kvalitetskrav. GOST K certifikatet motsvarar utländska ISO 9000 –certifikaten.

GOST K –certifikat kan beviljas på grundval av:

     - Sökandes handlingar – Provningsrapporter, ISO 9001 certifikat, specifikationer, ritningar och scheman osv.
     - Stickprovskontroller som utförs av laboratoriet ackrediterats av Federal Byrån för Tekniska Reglerande och Metrologi;
     - Inspektion av fabriken som utförs av certifieringsorgans expert

GOST K -certifikat för enskild leverans:

GOST K certifikat för en enskild leverans är giltig bara en enskild leverans av varor och det gäller vissa leverantör och mottagaren av varorna. Certifikatet beviljas på grundval av dokumentation. Om företaget har ISO 9000 certifikatet eller det ryska GOST-R certifikatet, underlättar det att få GOST K certifikatet.

GOST K –certifikat för 1 år serieproduktion:

GOST K certifikat för 1 år serieproduktion ges på grundval av teknisk dokumentation. Stickprov är ibland nödvändigt, men tillverkningskontroll krävs vanligtvis inte. Om företaget har ISO 9000 certifikatet eller det ryska GOST-R certifikatet, underlättar det att få GOST K certifikatet.

GOST K –certifikat för 3 år serieproduktion:

GOST K certifikat för 3 år serieproduktion ges på grundval av dokumentation. Tillverkningskontroll och stickprov krävs vanligtvis. Om företaget har ISO 9000 certifikatet eller det ryska GOST-R certifikatet, underlättar det att få GOST K certifikatet.

Hygiencertifikat (Sanitära-Epidemiologisk Konklusion)

Hygiencertifikat är en officiell bekräftelse på att produkterna är säkra för människors hälsa. Det är nödvändigt att bekräfta om produkten behöver certifiering.

Om företaget har det ryska hygiencertifikatet, kräver det Kazakiska certifieringsorganet inte ett separat hygiencertifikat och beviljas GOST K certifikatet på grundval av det. Det vill säga det Kazakiska certifieringsorganet utarbetar ett yttrande om godkännande av det ryska hygiencertifikatet och införandet i Kazakstan.


Du kan ta kontakt med oss eller skicka en offertförfrågan
Mer om certifiering på engelska >

Ni ska säkerställa att ni kan föra in sina varor in på Rysslands och Tullunionens territorium. I "MarkInvest Oy" kommer du att få alla dem nödvändiga certifikat för export till Ryssland och Tullunionens territorium: till Ukraina, Vitryssland och Kazakstan.
«Markinvest OY» är ett medlemföretag i affärsrådgivningsförening (LJK). LJK rådgivare följer de internationella etiska regler och överenstämmer med de höga krav på erfarenhet och lärande. LJK medlemmar övervakas av etisk kommitté.
MarkInvest Oy Puh. (03) 752 1810
Karjalankatu 35 A, 15150 Lahti, Finland

KONTAKT
Markinvest Oy
t. +358 3 752 18 10
pekka.peltonen(at)gost-r.fi

Nyheter

gost-r venäjän vaakuna venajän lippu

GOST R ja EAC sertifiointi - Markinvest Oy © 2023
Powered by GetSimple
Lahden Verkkopalvelu Oy