GOST R ja EAC sertifiointi - Markinvest Oy

fi flag en flag se flag in link in link fb link

Emme hyväksy Venäjän vihollisuuksia Ukrainassa. Autamme suomalaisia ​​selviytymään mahdollisuuksiemme mukaan.


GOST R vastaavuussertifikaatti - Venäjä

 

GOST sertifiointi; vienti Venäjälle, Venäjän kauppa ja myynti Venäjällä edellyttävät usein GOST R –vastaavuussertifikaattia. Kirjallinen GOST R-vastaavuussertifikaatti on vahvistus siitä, että tuote täyttää Venäjän turvallisuusvaatimukset.

Suomessa Venäjän GOST R vastaavuussertifikaatit, Kazakstanin GOST K vastaavuussertifikaatit, Ukrainan UkrSEPRO vastaavuussertifikaatit ja Valko-Venäjän BelCT vastaavuussertifikaatit saa Markinvestistä.

GOST R vastaavuussertifikaatit:

Pakollinen GOST R-sertifikaatti

Venäläinen GOST R vaatimustenmukaisuussertifiointi on pakollinen sertifiointijärjestelmä, joka tekee mahdolliseksi tuotteiden pääsyn Venäjän markkinoille ja niiden myynnin Venäjällä. Pakollisesti GOST R sertifioitavat tuotteet on erikseen määritelty. Pakollisesti GOST R sertifioitavien tuotteiden luettelo elää ja tästä johtuen, epävarmoissa tapauksissa, sertifikaatin tarpeellisuus on selvitettävä.


Vapaaehtoinen GOST R-sertifikaatti

Tuotteelle voidaan myöntää ns. vapaaehtoinen GOST R –vastaavuussertifikaatti. Usein näissä tapauksissa sertifikaatti toimii markkinoinnin kilpailukeinona, mutta Venäjällä on myös kohteita ja projekteja, joissa edellytetään vapaaehtoista GOST R –vastaavuussertifikaattia eli vapaaehtoinen GOST R –sertifikaatti onkin pakollinen.

Esimerkki tapauksesta jolloin vaaditaan vapaaehtoinen vastaavuussertifikaatti:
- tuotteelle vaaditaan käyttölupa

Uudet GOST R sertifiointimääräykset ovat tulleet voimaan 2010 alussa. Näiden määräysten tavoitteena on vähentää sertifioitavien tuotteiden määrää merkittävästi. Tämä uusi laki helpottaa tuotteiden vientiä Venäjälle. Uutta on se, että venäläisiltä maahantuojilta vaaditaan deklaraatio.

Sertifioinnin asiapaperit >>        Markinvest Oy >>

GOST - järjestelmä ja sen valvonta

GOST –järjestelmän valvonta; kuuluu sekä Rostekhregulirovanie (ent. Gosstandart) että Venäjän Tullille. Asiakirjat ja GOST R - vastaavuussertifikaatit jotka on näytettävä Venäjän Tullissa:

  • GOST R sarjatuotesertifikaatti; voimassaoloaika 1-3 vuotta (5 – vuotta) ja myönnetään tuotteen valmistajalle tai sertifikaatin hakijalle esim. tuotteen jälleenmyyjä. GOST R sertifioinnin säädökset ovat muuttuneet 2010 alussa.
  • GOST R eräsertifikaatti ja sopimuskohtainen eräsertifikaatti; koskee vain yhtä toimitusta tai sopimusta ja myönnetään tuotteen valmistajalle tai maahantuojalle. Sopimuskohtaisessa sertifikaatissa voi olla useita toimituksia.
  • Sanitaaris – Epidemiologinen lausunto, hygienialausunto, hygieniatodistus, hygieniasertifikaatti; voimassaoloaika 1-5 vuotta ja myönnetään tuotteen valmistajalle tai lausunnon hakijalle esim. tuotteen jälleenmyyjälle. Hygieniasertifikaattia koskevat säädökset ovat muuttunet 1.7.2010.
  • Tullikirjeet; koskee tuotteen vapautusta sertifioinnista.
  • Deklaraatiot, Tuoterekisteröintisertifikaatti; myönnetään venäläiselle yritykselle, maahantuojalle ja/tai myyjälle. Silloin, kun vaaditaan deklaraatio,  ulkomaalaiselle yritykselle suositellaan vapaaehtoista GOSR R sertifikaattia.
GOST R VASTAAVUUSSERTIFIKAATIN HALTIJAN HUOMIOITAVIA ASIOITA:

Vuositarkastus; on välttämätön monivuotisen GOST R -sertifikaatin voimassapitämiseksi. Vuositarkastuksesta tehdään GOST sertifioinnin yhteydessä sopimus. Jos vuositarkastus jätetään tekemättä sertifiointilaitos on velvollinen ilmoittamaan siitä valvoville elimille ja GOST R –sertifikaatin voimassaolo päättyy. Vuositarkastus koskee GOST R sarjatuotesertifikaattia jonka voimassaoloaika on 2-3 vuotta.

Kauppasopimus; laaditaan aina ja siinä on mainittava kaikista voimassaolevista GOST R –sertifikaateista ja asiakirjoista joilla on merkitystä kuluttajasuojassa ja mahdollisesti myöhemmin vastuukysymyksissä. Kun kauppasopimuksessa on maininta GOST R sertifikaatista, niin ostaja tietää, että tuotteella on GOST R sertifikaatti.

Käyttö- ja huolto-ohje; on asiakirja jonka tuotteen käyttäjä lukee. Käyttö- ja huolto-ohje on oltava venäjän kielellä, koska käyttäjän on ymmärrettävä sen sisältö. Käyttö- ja huolto-ohjeissa on mainittava kaikki ne GOST R -sertifikaatit jotka tuotteelle on myönnetty, koska näiden sisältöön venäläinen käyttäjä voi aina tutustua. Käyttö- ja huolto-ohjeissa on hyvä olla maininta myös muista voimassaolevista kansainvälisistä sertifikaateista.

Tuotteen merkintä; on tehtävä niin että GOST R –sertifioinnin voi havaita. Tuotteen arvokilpeen ja/tai etikettiin on laitettava maininta GOST R -sertifikaatista. Sertifikaatista on hyvä olla maininta tuotteen pakkauksessa. Tuotteen etiketin sisällöstä on olemassa erilliset ohjeet. GOST R sertifikaatin myöntämisen yhteydessä Markinvest antaa ohjeet myös GOST R sertifikaatin merkin käytöstä.

GOST R –sertifikaatin kopio on luovutettava; tuotteen jälleenmyyjälle. Jälleenmyyjän voitava näyttää, että tuotteet joita hän myy on sertifioitu. Tuotteen ostajalle on näytettävä GOST R -sertifikaatti ja joissain tapauksissa tuotteen ostaja tarvitsee tai haluaa kopion sertifikaatista. Rakennusten, teollisuuslaitosten, tuotantolinjojen jne. luovutus- ja vastaanottoasiakirjoihin on liitettävä kopio GOST R sertifikaatista ja muista vaadittavista asiakirjoista, kuten hygienialausunto, paloturvallisuustodistus, käyttöönottolupa jne.


Ota yhteyttä, pyydä tarjous. Varmista tavaroiden pääsy Venäjälle ja Tulliliiton alueelle.
Pekka Peltonen puh. 040 900 0322, pekka.peltonen(at)gost-r.fi
Andrey Uvarov puh. 040 900 0320, andrey(at)markinvest.fi

Markinvest Oy on Liikkeenjohdon konsulttien (LJK) jäsen. LJK -konsultit noudattavat yhteisiä kansainvälisesti hyväksyttyjä liikkeenjohdon konsulttien eettisiä sääntöjä ja täyttävät korkeat kansainvälisesti sovitut osaamis- ja kokemusvaatimukset. LJK:n jäsenten toimintaa valvoo arvovaltainen eettinen lautakunta.
MarkInvest Oy
Puh. (03) 752 1810
Karjalankatu 35 A, 15150 Lahti, Finland

YHTEYSTIEDOT
Markinvest Oy
t. +358 3 752 18 10
pekka.peltonen(at)gost-r.fi

Katso uutiset

gost-r venäjän vaakuna venajän lippu

GOST R ja EAC sertifiointi - Markinvest Oy © 2023
Powered by GetSimple
Lahden Verkkopalvelu Oy