GOST R ja EAC sertifiointi - Markinvest Oy

fi flag en flag se flag in link fb link
Den Eurasiska Tullunionen EaEU - Ryssland, Belarus (Vitryssland), Kazakstan, Kirgizistan, Armenien – certifiering.

Cirkulationsmärke på EaEU:s marknad och dess användning

EaEU – märket är den mest märkbara och betydeliga delen av en sådan uppdaterig som skett inom EaEU – certifiering. Beslutet, därenligt ett sådant EaEU - märke har blivit gällande och vunnit laga kraft, är daterat 2011 – 09 – 02.
EaEU – märket överenstämmer i princip med det Europeiska CE – märket och det är obligatoriskt för de varor och produkter som certifierats för överensstämmelse med krav som står angivna i Den Eurasiska Tullunionens Tekniska Föreskrifter och Regler.

De certifierade varorna och produkterna måste bli markerade med att ha EuEU – märket, om de är förutbestämda för att exporteras till Den Eurasiska Tullunionens, Rysslands, Kazakstans, Belarus:s (Vitrysslands), Kirgizistans och Armeniens marknader.

EuEU-märket måste fästas säkert och vara bra synbart. Om det är omöjligt att fästa det på varan eller produkten, måste märket fästas på förpackningar. EaEU-märket måste även t.ex. finnas på Instruktioner för varans eller produkten användning samt alla andra handlingar och dokument. EaEU – märket på varan/produkten eller på en förpackning därmed bestyrkar att de har prövats eller kontrollerats i överensstämmelse med alla krav och föreskrifter samt överensstämmer TR CU – krav, dvs. själva varan eller produkten är certifierad

EaEU-märkning

EAC – förkortning för två ord på engelska - Eurasian Conformity, dvs. Eurasisk överensstämmelse. EaEU - märke kan vara av två typer: positiv och negativ. I alla fall måste EaEU – märket vara synbart för en kund och förvaltningsmyndigheter när produkterna eller varorna inköpas av dem eller importeras till Den Eurasiska Unionens territorium.

I instruktioner och förordningar, där information om märkets dimensioner står angivna, bestämmas de inte precist, men det sägs endast att detta märkes huvuddimensioner ska inte vara mindre än 5 mm. Bockstäverna måste vara rätta, samt såväl märkets bredd som dess höjd ska vara lika med varandra.

Tillverkaren och säljarna har rätt och även är förpliktade att fästa EuEU – märket, om de har erhållit de godkända EaEU och TR CU-certifikaten. Det är kategoriskt förbjudet att använda detta märke, om certifiering har inte genomförts och det finns inget certifikat som legaliserats och utfärdats hos dem.

EAC EX - märkning

Ett EAC EX – märke ska användas och fästas på varje produkt eller vara som angås av villkor och betingelser angivna i TR CU 012/2011, i alla fall om EAC EX - certifikat har utfärdats.


Du kan ta kontakt med oss eller skicka en offertförfrågan
Mer om certifiering på engelska >

Ni ska säkerställa att ni kan föra in sina varor in på Rysslands och Tullunionens territorium. I "MarkInvest Oy" kommer du att få alla dem nödvändiga certifikat för export till Ryssland och Tullunionens territorium: till Ukraina, Vitryssland och Kazakstan.
«Markinvest OY» är ett medlemföretag i affärsrådgivningsförening (LJK). LJK rådgivare följer de internationella etiska regler och överenstämmer med de höga krav på erfarenhet och lärande. LJK medlemmar övervakas av etisk kommitté.
MarkInvest Oy Puh. (03) 752 1810
Karjalankatu 35 A, 15150 Lahti, Finland

KONTAKT
Markinvest Oy
t. +358 3 752 18 10
pekka.peltonen(at)gost-r.fi

Nyheter

gost-r venäjän vaakuna venajän lippu

GOST R ja EAC sertifiointi - Markinvest Oy © 2019
Powered by GetSimple
Lahden Verkkopalvelu Oy